Instroombeleid

Intake

Na ontvangst van een volledige kandidaatstelling wordt er een intakegesprek gepland. Dit wordt soms enige tijd uitgesteld omwille van wachtlijsten. Zo trachten we de tijd tussen intake en effectieve instroom te verkorten. Indien dit om een langere periode gaat wordt er wel een kennismakingsgesprek voorzien (zie kennismakingsgesprek).

Tijdens een intakegesprek worden verschillende levensdomeinen in kaart gebracht en de wensen, doelstellingen en motivatie hierrond besproken.

In de 14 dagen hierna bespreken we deze intake, met als doel na te denken over wat voor jou de gepast zorg is, vzw Vistha of een andere zorgpartner. Soms is er nood aan extra informatie of voorafgaande stappen.

We brengen zowel de kandidaat als de verwijzer hiervan op de hoogte.

Wachtlijst, voorbereiding en instap

Indien wij de gepaste zorg kunnen bieden, kom je op de wachtlijst.

Kort voor instroom volgt er een voorbereidingsgesprek met de toekomstige begeleiding.

Daarna volgt een bezichtiging van de woning en een verhuisplanning.

Heb je vragen? Wil je een vrijblijvend gesprek of een afspraak?