Beschut wonen – Kostprijs

Begeleidingskost

Deze kost wordt gedragen door de zorgkas. Dit houdt concreet in dat er geen kosten worden aangerekend voor de woonbegeleiding aan de bewoner.

Verblijfskost

Indien de persoon gebruik maakt van het tijdelijk verblijven in een kleinschalige woongelegenheid van Vistha vzw, dienen de daarbij gepaard gaande kosten wel gedragen te worden door de bewoner. Dit houdt in dat deze zelf instaat voor het betalen van zijn/haar huur en nutsvoorzieningen (internet, verzekering, water, gas, elektriciteit, meubels,..). Hoe hoog deze kost is, hangt af van de woonvorm.

Waarborg

Bij aanvang van het verblijf wordt een waarborg van 500 euro gevraagd. Indien er geen schade of kosten zijn na vertrek uit Vistha vzw wordt dit integraal terugbetaald.

Heb je vragen? Wil je een vrijblijvend gesprek of een afspraak?