Visie

Wat is onze ambitie?

Wij laten mensen in hun kracht thuiskomen.

We trachten mensen hun veerkracht te verstevigen door hen een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en zich verbonden kunnen voelen met anderen. Dit doen we door een warme verbinding aan te gaan van mens tot mens. We ondersteunen de groei naar een zo actief mogelijke rol in de maatschappij. Dit doen we wetenschappelijk onderbouwd en vanuit een herstel ondersteunende visie. De wensen van de persoon staan centraal en hij/zij maakt zoveel mogelijk eigen keuzes. In dit proces groeien we al lerend van elkaar.

Zowel het persoonlijk als organisatorisch proces dragen we niet alleen, maar wel samen met steunfiguren en GGZ- en welzijnspartners van het netwerk Reling.