Beschut wonen – Herkenrode

Doorstroomhuis

Meestal start een traject binnen Beschut Wonen Vistha in een doorstroomhuis. In Hasselt kan dit specifiek gericht zijn op een verslavingsproblematiek, echter hebben we ook een algemeen doorstroomhuis.

Hierin vindt een eerste fase plaats, waarin we op zoek gaan naar individuele noden, dromen, doelstellingen en krachten. Dit leidt tot een concreet en persoonlijk ontwikkelingsplan, waarmee we aan de slag gaan gedurende het verdere verloop binnen Vistha vzw.

Daarnaast kan er in specifieke omstandigheden ook geopteerd worden om deze eerste fase meteen in een andere woonvorm op te starten.

Doorstroomhuis verslaving

Naast het algemene aanbod van beschut wonen, wordt er in de regio Herkenrode een specifiek traject voorzien voor meerderjarige personen met een verslavingsproblematiek. Dit programma legt naast de begeleiding over de verschillende levensdomeinen heen, de nadruk op terugvalpreventie vanuit lotgenotencontact. Dit houdt dan ook in dat de personen die deze keuze maken, bereid zijn tot volledige abstinentie (nultolerantie) tijdens minstens de groepsfases van dit traject.  De begeleiding bestaat uit individuele en groepsgesprekken in eerste groepsfases en evolueert naar vooral individuele gesprekken  vanaf individueel wonen.

Specifieke woonvorm: wonen en welzijn

Alleenstaande inwoners van de stad Hasselt kunnen na een positief traject binnen Vistha Herkenrode in aanmerking komen voor een tijdelijk verblijf van max 2 jaar in een studio van een sociale huisvestingsmaatschappij. Hierdoor wordt de huur inkomen gerelateerd.

Heb je vragen? Wil je een vrijblijvend gesprek of een afspraak?