Geschiedenis

Vóór de Belgische Overheid in 1990 een erkenningsbesluit uitschreef voor Beschut Wonen waren er reeds een aantal projecten werkzaam in België.

Vzw Bewust

Beschut wonen Sint-Truiden was een van die pioniers. Reeds vanaf eind jaren 70 werd er namelijk ondersteuning in groepswoningen verleend vanuit PZ Ziekeren en later ook vanuit PZ Sancta Maria en het CGG. Uiteindelijk leidde dit tot de oprichting van de vzw Bewust in 1983.

Op het moment van de effectieve erkenning in 1990, woonden er reeds meer dan 100 bewoners met begeleiding vanuit vzw Bewust in een huis in Sint-Truiden. Dit liep n.a.v. de afbouw van psychiatrische bedden al snel op tot 206 plaatsen.

Vzw Basis

Op dat moment werd in de regio Hasselt/Genk vzw Schuilplaats, later vzw Basis genoemd, als Beschut Wonen opgericht, specifiek voor bewoners met een verslavingsproblematiek. Zij groeide al snel uit tot voorziening met 51 plaatsen.

Vistha vzw

Het zijn deze twee initiatieven Beschut wonen, vzw Basis en vzw Bewust, die aan de basis liggen van onze huidige organisatie, Vistha vzw. Er vond een fusie plaats op 1 januari 2021. Sindsdien bieden wij zorg in de eerstelijns zones Haspengouw en Herkenrode. Sinds 2019 mag dit tevens ook aan cliënten die niet bij ons worden gehuisvest, maar een eigen verblijfplaats hebben in deze regio’s.

Activering

Vanuit de nood om onze bewoners een zinvolle dagbesteding aan te kunnen aanbieden ontstonden er vanuit beschut wonen al snel activiteiten- en arbeidscentra.

Zo ontstond in Sint-Truiden:

  • In 1986 het arbeidscentrum het Heft vzw, met vanaf 2009 een erkenning in de lokale diensteneconomie als buurtrestaurant Den Teluur. (www.hetheft.be).
  • In 1990 De BOOT en de DOB en later het Vijfde seizoen: met als tussenstap De Kade en Trefpunt (2006) werden deze initiatieven in 2017 omgevormd tot de TreAde (www.treade.be).

En te Hasselt:

  • Het activiteitencentrum Dagopvang uit de jaren 80 ism Het Roer, de Stad Hasselt en het OCMW werd in 1991 de vzw Dagopvang. Hieruit ontstond het fietsatelier en de kringwinkel.
  • De Wisselaar vzw, opvolger van de vzw Dagopvang sedert 2000, fuseerden in 2006 met de vzw Schuilplaats, beschut wonen. Op dat moment kreeg de vzw ook de naam vzw Basis.
  • Het fietsatelier werd later ondergebracht bij de vzw Sprinkplank waartoe ook de kringwinkel OKAZI resorteren. Het activiteitencentrum kreeg de naam Balans.

Om ook in te zetten op betaalde tewerkstelling organiseren we arbeidstrajectbegeleiding in samenwerking met het netwerk Reling, via vzw Job-art (www.netwerkreling.be) en werd in 1998 de sociale werkplaats vzw De Ploeg (www.vzwdeploeg.be) te Sint-Truiden opgericht.

Voor haar oudere bewoners nam vzw BEWUST in 1995 het initiatief tot oprichting van een woon-en zorgcentrum, met assistentiewoningen, aanvankelijk in de schoot van de vzw Het Heft, maar sedert 2015 als een aparte organisatie: vzw Den Akker (www.wzcdenakker.be)

Vanuit al deze initiatieven kijken wij fier naar onze geschiedenis en enthousiast naar de toekomst.

Heb je vragen? Wil je een vrijblijvend gesprek of een afspraak?