Waarden

Ontdek onze kernwaarden

Persoonsgericht

Wij streven naar zorg op maat, zorg die zich aanpast aan de persoon. We kijken naar de persoon achter de cliënt en zetten in op de talenten, vaardigheden en specifieke noden. We focussen op het verhogen van de kwaliteit van leven en niet op genezen. We stimuleren hen, geloven in een groeiproces en geven mensen hiervoor de tijd. We streven naar een leven met zo min mogelijk professionele hulp.

Ook wat betreft onze collega’s, kijken we naar de persoon als geheel, met zijn/haar kwaliteiten en groeimogelijkheden. We hebben oog voor elkaars welbevinden en grenzen en zetten in op zorg voor elkaar.

Kwalitatieve zorg

We staan in voor zorg van hoge kwaliteit. Dit doen we met voorkeur wetenschappelijk onderbouwd. We scholen ons bij, blijven kritisch naar onze werking, zijn vernieuwend en betrekken de juiste (netwerk)partners waar nodig. We willen zoveel mogelijk mensen de gepaste zorg geven. Daarvoor hebben we ook oog voor efficiëntie en effectiviteit en meten we relevante gegevens. Deze manier van werken stimuleert bovendien een voortdurende zelfontplooiing bij onze medewerkers.

Zelfsturing

Cliënten sturen hun leven zoveel mogelijk zelf. Ze bepalen hun eigen doelstellingen die passen bij hun waarden en toekomstdromen. We zoeken samen naar haalbare stappen hierin. We doen dit zo flexibel mogelijk, door te begeleiden op een gewenste locatie, frequentie of tijdstip, ons aan te passen aan wisselende zorgvragen/plannen, het betrekken van relevante steunfiguren, een wachtsysteem te voorzien,…

Onze medewerkers maken dagelijks eigen beslissingen, binnen het kader van onze visie. Hierover heerst een open communicatie en onderlinge steun. Zo creëren we een cultuur van vertrouwen. Dit vertrouwen wordt eveneens gegeven door middel van een grote flexibiliteit in werktijd, waardoor ze zich vlot kunnen aanpassen aan de noden van onze cliënten, maar tevens ook aan hun privénoden.

Verbindend samenwerken

Als warme organisatie vinden we het belangrijk om echt te verbinden. We maken tijd voor cliënten en elkaar. Onze professionele band is belangrijk, maar daarnaast maken we ook graag plezier samen.

We zetten sterk in op samenwerking, zowel intern als extern. We zijn er als Vistha team voor onze cliënten en bundelen dan ook onze kennis en vaardigheden in de zorg voor hen. Dit doen we oa. door open te communiceren en gevolgde vormingen te delen met elkaar.

We werken samen met uiteenlopende partners in het Netwerk Reling. We vinden het belangrijk om persoonlijk contact op te bouwen en te onderhouden. Dit om de samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen en snel te kunnen bijsturen waar nodig. We engageren ons dan ook met overtuiging voor netwerkprojecten die zich richten op de maatschappelijke veranderingen en vernieuwingen.